na chatu može biti gužva pa je potrebno nekoliko puta pritisnuti na "uđi"